2015 | Motocross | Mistrzostwa Strefy Polski Północnej2015-06-21

Karol Knap
Paweł Kurajk
Grzegorz Ostrowski