2023 | Karting | ROTAX MAX CHALLENGE POLAND

VI Runda - Bydgoszcz, 16 - 17 September 2023
Michał Fijałkowski
Lechosław Dudka
Szymon Sudrawski
Decyzja no 4
12:39 17.09.2023
SessionSenior Max - Wyścig trzeci
Competitor#397 Kacper TUROBOYSKI - Automobilklub Leszczyński
FactIncydent PO1.
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 3
12:39 17.09.2023
SessionDD2 Max - Wyścig trzeci
Competitor#401 Artur WIDERA - Automobilklub Rzemieślnik
FactBrak możliwości wsunięcia szczelinomierza pomiędzy elektrody.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 2
10:35 17.09.2023
SessionMini Max - Wyścig trzeci
Competitor#128 Szymon ŁYKOWSKI - Automobilklub Rzemieślnik
FactIncydent PO 5/6
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 1
15:40 16.09.2023
SessionJunior Max - Wyścig pierwszy
Competitor#271 Patryk MICHALIK - Automobilklub Rzemieślnik
FactIncydent PO 5.
DecisionWykluczenie z wyścigu
Reason7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów.