2023 | Rallycross | Polish Championship

VI Runda - Słomczyn, 16 - 17 September 2023
Michał Kukliński
Mirosław Urbaczewski
Miłosz Ostrowski

Side events

16-17

IX

27

16-17

IX

7
Decyzja ZSS no 6
14:04 17.09.2023
SessionSC Cup - Półfinał B
Competitor#693 Wiktor DUDEK - AK Polski
Factodstępstwo techniczne
Decisionna podstawie ust. 19 Regulaminu Mistrzostw Polski RALLYCROSS 2023 w zw. z art. 12.3.1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (dalej MKS) w zw. z ust 12.3 Regulaminu MPRC 2023 oraz w zw. z 12.4.1. m MKS - dyskwalifikacja zawodnika z VI Rundy MPRC 2023 za odstępstwo techniczne polegające na niedozwolonej modyfikacji głowicy - niezgodność z art. 2.1.2. - IV PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE KLASA SC CUP - załącznika nr 1 - REGULAMIN TECHNICZNY MPRC.
ReasonW wyniku badania kontrolnego przeprowadzonego po biegach półfinałowych - Komisja techniczna stwierdziła odstępstwo techniczne polegające na niedozwolonej modyfikacji głowicy (modyfikowany/obrabiany dolot i wydech głowicy, modyfikowany kolektor dolotowy). Od decyzji ZSS zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Termin wniesienia odwołania do GKSS upływa po 96 godzinach, od momentu pisemnego powiadomienia ZSS o chęci odwołania, pod warunkiem zgłoszenia pisemnej zapowiedzi odwołania do ZSS w ciągu godziny od publikacji zaskarżonej decyzji. Odwołujący zobowiązany jest wpłacić depozyt na rachunek bankowy ZG PZM w wysokości 3000,- PLN. Depozyt ten musi zostać wpłacony najpóźniej w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zapowiedzi odwołania do ZSS. W przeciwnym razie Licencja odwołującego się jest automatycznie zawieszana do czasu wniesienia opłaty.
SessionSC Cup - Półfinał A
Competitor#616 Patryk PAWLIKOWSKI - AK Wielkopolski
FactZawodnik 616 wypchnął z korzyścią miejsca zawodnika 611 przy PO7
DecisionKara +5s dla zawodnika nr 616
ReasonKara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie.
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 4
Competitor#520 Damian WITAN - AK Polski
FactZawodnik 520 wypchnął zawodnika 555 z korzyścią miejsca pomiędzy PO1 a PO2
DecisionKara +5s dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie.
Decyzja ZSS no 5
17:06 16.09.2023
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 3
Competitor#506 Dariusz KRUPA - AK Polski
Factodstępstwo techniczne
Decisionna podstawie ust. 19 Regulaminu Mistrzostw Polski RALLYCROSS 2023 w zw. z art. 12.3.1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (dalej MKS) w zw. z ust 12.3 Regulaminu MPRC 2023 oraz w zw. z 12.4.1. m MKS - dyskwalifikacja zawodnika z III biegu kwalifikacyjnego VI Rundy MPRC 2023 za odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu paliwa niezgodnego z regulaminem - niezgodność z art. 5. - ZAŁĄCZNIK NR 1 - REGULAMIN TECHNICZNY MPRC
ReasonW wyniku badania kontrolnego przeprowadzonego po III biegu kwalifikacyjnym - Komisja techniczna stwierdziła odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu paliwa niezgodnego z regulaminem. Próba wzrocowa pobrana ze stacji wskazanej regulaminem uzupełniającym wykazywała rezystancję na poziomie 54-82. Wynik odczytany z pomiaru paliwa zawodnika wykazywał wartości 28 (w pierwszym pomiarze) i 35 (w pomiarach 2 i 3). Od decyzji ZSS zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Termin wniesienia odwołania do GKSS upływa po 96 godzinach, od momentu pisemnego powiadomienia ZSS o chęci odwołania, pod warunkiem zgłoszenia pisemnej zapowiedzi odwołania do ZSS w ciągu godziny od publikacji zaskarżonej decyzji. Odwołujący zobowiązany jest wpłacić depozyt na rachunek bankowy ZG PZM w wysokości 3000,- PLN. Depozyt ten musi zostać wpłacony najpóźniej w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zapowiedzi odwołania do ZSS. W przeciwnym razie Licencja odwołującego się jest automatycznie zawieszana do czasu wniesienia opłaty.
SessionSC Cup - Bieg kwalifikacyjny 3
Competitor#693 Wiktor DUDEK - AK Polski
FactZawodnik 693 podczas trzeciego biegu kwalifikacyjnego nie przejechał Joker Lap-a
DecisionKara +30s dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023
Decyzja ZSS no 4
15:04 16.09.2023
SessionSC Cup - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#603 Julian ŚMIECHOWSKI - AK Wielkopolski
Factniesportowe zachowanie w parku maszyn
DecisionDyskwalifikacja z zawodów VI Rundy MPRC 2023 na podstawie ust. 19 Regulaminu Mistrzostw Polski RALLYCROSS 2023 w zw. z art. 12.3.1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (dalej MKS) w zw. z 12.2.1.l MKS w zw. z 12.4.1. c MKS.
ReasonNa podstawie materiału uzyskanego z monitoringu stwierdza się zawodnik nr 603 zjeżdżając do swojego stanowiska serwisowego umyślnie potrącił przedstawiciela zawodnika 696 Pana Pawła Mireckiego. Przed analizą tego materiału otrzymaliśmy wyjaśnienie (załącznik nr 1.) w którym zawodnik kłamał pisząc, iż to Pan Mirecki „usiadł na maskę samochodu”. Od decyzji ZSS zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Termin wniesienia odwołania do GKSS upływa po 96 godzinach, od momentu pisemnego powiadomienia ZSS o chęci odwołania, pod warunkiem zgłoszenia pisemnej zapowiedzi odwołania do ZSS w ciągu godziny od publikacji zaskarżonej decyzji. Odwołujący zobowiązany jest wpłacić depozyt na rachunek bankowy ZG PZM w wysokości 3000,- PLN. Depozyt ten musi zostać wpłacony najpóźniej w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zapowiedzi odwołania do ZSS. W przeciwnym razie Licencja odwołującego się jest automatycznie zawieszana do czasu wniesienia opłaty.
SessionSuperCars - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#123 Michał KOS - AK Rzemieślnik
FactZawodnik 123 popełnił falstart w drugim biegu kwalifikacyjnym
DecisionKara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona na podstawie ust. 13.3.1 regulaminu ramowego MPRC 2023
Decyzja ZSS no 3
14:18 16.09.2023
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#544 Tomasz ADAMSKI - AK Polski
Factkontakt z zawodnikiem 569 przy PO1
Decisioncofnięcie kary 5 sek
ReasonPo analizie materiału video zdarzenie zostało uznane jako incydent wyścigowy.
SessionSN 1600 - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#397 Georgö FEKETE - Allmotives Kft
FactZawodnik 397 popełnił falstart podczas drugiego biegu kwalifikacyjnego
DecisionKara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona na podstawie ust. 13.3.1 regulaminu ramowego MPRC 2023
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#544 Tomasz ADAMSKI - AK Polski
FactZawodnik 544 uderza w zawodnika 569 przy PO1 z korzyścią miejsca
DecisionKara +5s dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie.
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#548 Leon JUREK - AMK Wrocławski
FactBrak przejazdu przez Joker Lap w biegu drugiej kwalifikacji
DecisionKara DSQ dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023
SessionSC Cup - Bieg kwalifikacyjny 2
Competitor#696 Bartłomiej MIRECKI - AK Wielkopolski
FactZawodnik 696 uderzył zawodnika 603 przy PO1
DecisionKara +5s dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie.
Decyzja ZSS no 1
12:26 16.09.2023
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 1
Competitor#548 Leon JUREK - AMK Wrocławski
Factodstępstwo techniczne
Decisionna podstawie ust. 19 Regulaminu Mistrzostw Polski RALLYCROSS 2023 w zw. z art. 12.3.1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (dalej MKS) w zw. z ust 12.3 Regulaminu MPRC 2023 oraz w zw. z 12.4.1. m MKS - dyskwalifikacja zawodnika z I biegu kwalifikacyjnego VI Rundy MPRC 2023 za odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu sprężyn amortyzatora przedniego o wymiarach niezgodnych z regulaminem - niezgodność z art. 1.6.2. - III PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE KLASA RWD CUP - załącznika nr 1 - REGULAMIN TECHNICZNY MPRC.
ReasonW wyniku badania kontrolnego przeprowadzonego po I biegu kwalifikacyjnym - Komisja techniczna stwierdziła odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu sprężyn amortyzatora przedniego o wymiarach niezgodnych z regulaminem. Dozwolona Średnica sprężyny przedniego amortyzatora wynosi 172mm tolerancja +/- 20mm a zmierzony element miał średnicą 142 mm. Od decyzji ZSS zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Termin wniesienia odwołania do GKSS upływa po 96 godzinach, od momentu pisemnego powiadomienia ZSS o chęci odwołania, pod warunkiem zgłoszenia pisemnej zapowiedzi odwołania do ZSS w ciągu godziny od publikacji zaskarżonej decyzji. Odwołujący zobowiązany jest wpłacić depozyt na rachunek bankowy ZG PZM w wysokości 3000,- PLN. Depozyt ten musi zostać wpłacony najpóźniej w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zapowiedzi odwołania do ZSS. W przeciwnym razie Licencja odwołującego się jest automatycznie zawieszana do czasu wniesienia opłaty.
Decyzja ZSS no 2
12:01 16.09.2023
SessionRWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 1
Competitor#585 Artur SZCZEPANKOWSKI - AK Rzemieślnik
Factodstępstwo techniczne
Decisionna podstawie ust. 19 Regulaminu Mistrzostw Polski RALLYCROSS 2023 w zw. z art. 12.3.1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (dalej MKS) w zw. z ust 12.3 Regulaminu MPRC 2023 oraz w zw. z 12.4.1. m MKS - dyskwalifikacja zawodnika z I biegu kwalifikacyjnego VI Rundy MPRC 2023 za odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu sprężyn amortyzatora przedniego o wymiarach niezgodnych z regulaminem - niezgodność z art. 1.6.2. - III PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE KLASA RWD CUP - załącznika nr 1 - REGULAMIN TECHNICZNY MPRC.
ReasonW wyniku badania kontrolnego przeprowadzonego po I biegu kwalifikacyjnym - Komisja techniczna stwierdziła odstępstwo techniczne polegające na zastosowaniu sprężyn amortyzatora przedniego o wymiarach niezgodnych z regulaminem. Dozwolona Średnica sprężyny przedniego amortyzatora wynosi 172mm tolerancja +/- 20mm a zmierzony element miał średnicą 142 mm. Od decyzji ZSS zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Termin wniesienia odwołania do GKSS upływa po 96 godzinach, od momentu pisemnego powiadomienia ZSS o chęci odwołania, pod warunkiem zgłoszenia pisemnej zapowiedzi odwołania do ZSS w ciągu godziny od publikacji zaskarżonej decyzji. Odwołujący zobowiązany jest wpłacić depozyt na rachunek bankowy ZG PZM w wysokości 3000,- PLN. Depozyt ten musi zostać wpłacony najpóźniej w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zapowiedzi odwołania do ZSS. W przeciwnym razie Licencja odwołującego się jest automatycznie zawieszana do czasu wniesienia opłaty.
SessionSuperCars - Bieg kwalifikacyjny 1
Competitor#113 Tomasz SOKAL - AK Warmiński
FactFalstart zawodnika w 1 kwalifikacji
DecisionKara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr ...
ReasonKara nałożona na podstawie ust. 13.3.1 regulaminu ramowego MPRC 2023