2024 | Karting | Other

BONUS CUP Rotax Max Challenge Poland - Bydgoszcz, 16 - 17 March 2024
Michał Fijałkowski
Lechosław Dudka
Szymon Sudrawski
Decyzja no 2
11:59 17.03.2024
SessionSenior Max - Wyścig trzeci
Competitor#322 Krzysztof DUDEK - Automobilklub Rzemieślnik
FactNiezgodność z Regulaminem Technicznym ROTAX w części nieplombowanej.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 1
12:57 16.03.2024
SessionMicro Max - Trening oficjalny I
Competitor#37 Mykyta ZAHARCHENKO - Ukraina
FactPaliwo niezgodne z regulaminem
DecisionWykluczenie z zawodów
Reason5.16.1.3 W każdej chwili Sędzia Techniczny może dokonać kontroli mieszanki paliwa z olejem znajdującą się w zbiorniku karta za pomocą przyrządu do kontroli paliwa zaakceptowanego przez GKSK. Kontrola zgodności mieszanki paliwa z olejem polega na porównaniu wskazań przyrządu do kontroli paliwa dla mieszanki wzorcowej paliwa z olejem wykonanej zgodnie z pkt 5.16.1.2.3 i mieszanki paliwa z olejem znajdującej się w zbiorniku karta zawodnika. Mieszanka paliwa z olejem w zbiorniku karta zawodnika spełnia wymagania Regulaminu jeżeli: - Test 1: stała dielektryczna mieści się w granicach ± 3 jednostek w stosunku do wskazań przyrządu do kontroli paliwa dla wzorcowej mieszanki paliwa z olejem. Wynik Testu 1 dla mieszanki paliwa z olejem zawodnika porównuje się z wynikiem Testu 1 dla wzorcowej mieszanki paliwa o zawartości procentowej oleju zadeklarowanej przez zawodnika w Zgłoszeniu sprzętu.. - Test 2: przewodność prądu stałego winna wskazywać wartość od 0 do +1. Odczyt większy niż +1 wskazuje na możliwość występowania niedozwolonych dodatków w paliwie. W przypadku stwierdzenia po Treningu Oficjalnym, Wyścigu Kwalifikacyjnym lub Wyścigu Fazy Finałowej używania przez zawodnika mieszanki paliwa z olejem niezgodnej z Regulaminem zostanie on wykluczony z zawodów. Decyzja Sędziego Głównego w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej do GKSK.