2024 | Karting | ROK CUP POLAND

I Runda - Toruń, 6 - 7 April 2024
Michał Fijałkowski
Marcin Kuźmiński
Szymon Sudrawski
Decyzja no 11
13:25 07.04.2024
SessionBaby ROK - Wyścig czwarty
Competitor#19 Igor KNAST - Automobilklub Wielkopolski
FactUderzenie na PO1
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 10
13:15 07.04.2024
SessionJunior ROK - Wyścig czwarty
Competitor#195 Miłosz SMUK - Automobilklub Rzemieślnik
FactIncydent za PO1
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 9
13:14 07.04.2024
SessionJunior ROK - Wyścig czwarty
Competitor#120 Piotr GÓRECKI - Automobilklub Wielkopolski
FactPróba poprawienia zderzaka w DEPO przez mechanika
DecisionWykluczenie z zawodów
Reason2.4.31.17 Po każdym wyścigu Sędzia Techniczny będzie dokonywał sprawdzenia poprawności mocowania osłony przedniej zderzaka. W przypadku stwierdzenia niezgodności po wyścigu, zawodnik zostanie ukarany karą 3 sekund w przypadku małej ramy i 5 sekund w przypadku dużej ramy. Powyższy zapis nie dotyczy treningu oficjalnego. Za próbę poprawienia lub poprawienie położenia osłony przedniej zderzaka na torze, poza torem lub w momencie zjazdu z toru zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.
Decyzja no 8
12:38 07.04.2024
SessionMini ROK - Wyścig czwarty
Competitor#672 Jan CHOJNACKI - Automobilklub Wielkopolski
FactInydent za PO 3.
DecisionWykluczenie z wyścigu
Reason7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów.
Decyzja no 7
12:19 07.04.2024
SessionBaby ROK - Wyścig trzeci
Competitor#33 Maksymilian CIEŚLAR - Automobilklub Kujawsko-Pomorski
FactNiezgodne obroty załączania sprzęgła - powinno być 3500 obr/min, stwierdzono 3600 obr/min.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 6
10:57 07.04.2024
SessionJunior ROK - Wyścig trzeci
Competitor#169 Oskar CHMIEL - Moto Sport Racing is Life
FactUderzenie na PO1
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 5
16:58 06.04.2024
SessionJunior ROK - Wyścig drugi
Competitor#112 Jakub KIWALSKI - Automobilklub Leszczyński
FactIncydent pomiędzy PO4 a PO5.
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 4
15:52 06.04.2024
SessionMini ROK - Wyścig drugi
Competitor#624 Aleksander ZIEBURA - Automobilklub Leszczyński
FactGuma filtra powietrza niezgodna z kartą techniczną silnika - obcięta.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 3
15:04 06.04.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#53 Piotr BŁOTNY - Automobilklub Wielkopolski
FactGuma filtra powietrza niezgodna z kartą techniczną silnika - obcięta.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 2
15:04 06.04.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#57 Leo SAWICKI - Automobilklub Bydgoski
FactGuma filtra powietrza niezgodna z kartą techniczną silnika - obcięta.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 1
15:02 06.04.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#13 Henryk DOMŻAŁA - Automobilklub Rzemieślnik
FactGuma filtra powietrza niezgodna z kartą techniczną silnika - obcięta.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.