2024 | Karting | ROK CUP POLAND

III Runda - Bydgoszcz, 22 - 23 June 2024
Michał Fijałkowski
Lechosław Dudka
Szymon Sudrawski
Decyzja no 11
14:39 23.06.2024
SessionBaby ROK - Wyścig czwarty
Competitor#27 Filip STEC - Automobilklub Wschodni w Lublinie
FactSkrócenie między PO1 a PO2
Decisionwykluczenie z wyścigu za skócenie trasy
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2. kara wykluczenia z wyścigu za skrócenie trasy powodujące polepszenie pozycji zawodnika lub zmniejszenie dystansu do zawodników poprzedzających.
Decyzja no 10
13:54 23.06.2024
SessionMini ROK - Wyścig czwarty
Competitor#601 Wojciech KOSIKIEWICZ - Automobilklub Wielkopolski
Fact
DecisionWykluczenie z wyścigu
Reason7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów.
Decyzja no 9
13:19 23.06.2024
SessionSenior ROK GP - Wyścig czwarty
Competitor#295 Filip ŁYCZEWSKI - Automobilklub Gorzowski
FactNierespektowanie flagi dubla
DecisionWykluczenie z wyścigu
Reason2.4.28 Zawodnicy zdublowani Zawodnik zdublowany zostaje wycofany z wyścigu przez pokazanie mu flagi niebiesko-czerwonej (flagi „dubla”) z jego numerem startowym. Zawodnik taki musi zjechać natychmiast z trasy i zostanie sklasyfikowany na podstawie liczby dotychczas przejechanych okrążeń. Zawodnik, który nie usłucha tego wezwania, zostanie wykluczony z wyścigu przez pokazanie mu flagi czarnej oznaczającej wykluczenie z wyścigu. Pokazanie flagi dubla jest możliwe w przypadku wyprzedzenia zawodnika przez zawodnika prowadzącego, a także w przypadku, kiedy zawodnik dublowany nie przekroczył linii METY, a prowadzący znajduje się w strefie STARTU (pomiędzy żółtą a białą linią). Powyższy zapis nie dotyczy kategorii łączonych, w których zawodnicy po zdublowaniu kontynuują jazdę. Zawodnik utrudniający dublowanie może zostać ukarany zgodnie z RSK pkt. 7.6.2.2.
Decyzja no 8
11:48 23.06.2024
SessionJunior ROK - Wyścig trzeci
Competitor#178 Adrian POTĘPA - Automobilklub Wielkopolski
FactIncydent PO5
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 7
17:01 22.06.2024
SessionBaby ROK - Wyścig drugi
Competitor#15 Natan LUKAS - Automobilklub Wielkopolski
FactNiewystartowanie z ostatniej pozycji po otrzymaniu obcej pomocy.
Decision10 sekund
Reason2.4.19.1.8 W przypadku, gdy zawodnik będzie potrzebował pomocy po sygnale „30 sekund" musi to zasygnalizować Kierownikowi Parku Maszyn. Kiedy inne karty opuszczą pola przedstartowe, zawodnik, który chce wystartować z pola przedstartowego, może to uczynić wyłącznie na polecenie sędziego Parku Maszyn i wystartuje na końcu grup
Decyzja no 6
16:24 22.06.2024
SessionJunior ROK - Wyścig drugi
Competitor#198 Alan JAKÓBIAK - Automobilklub Radomski
FactIncydent PO 6
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 5
16:04 22.06.2024
SessionMini ROK - Wyścig drugi
Competitor#624 Aleksander ZIEBURA - Automobilklub Leszczyński
FactUderzenie na PO5 bez zyskania pozycji
Decisionostrzeżenie ROK
Reason2.4.42.6 Flaga czarno – biała podzielona po przekątnej pokazywana jest razem z tablicą z numerem startowym. Stanowi ona ostrzeżenie, że zawodnik zachowuje się w sposób niesportowy 2.17. Zgodnie z RSK 2.4.42.6. w przypadku uzbierania przez zawodnika trzech kolejnych kar ostrzeżenia (trzecie, szóste, dziewiąte, itd.) w Treningach oficjalnych oraz Wyścigach, zawodnik otrzyma karę cofnięcia pozycji startowej o pięć pól w następnym wyścigu Pucharu ROK Cup Poland. Sumowane będą ostrzeżenia otrzymywane przez zawodnika we wszystkich Rundach sezonu
Decyzja no 4
14:59 22.06.2024
SessionJunior ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#139 Borys BŁASZCZYK - Automobilklub Wielkopolski
FactPO 2
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 3
14:53 22.06.2024
SessionMini ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#621 Aleksander PELIKAŃSKI - Automobilklub Rzemieślnik
FactPO 1
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 2
12:56 22.06.2024
SessionMini ROK - Trening oficjalny
Competitor#601 Wojciech KOSIKIEWICZ - Automobilklub Wielkopolski
FactUderzenie w tył za PO 1.
Decisionanulowanie czasów podczas treningu oficjalnego
Reason7.6.3.2.7. Za incydent popełniony podczas treningu oficjalnego – anulowanie trzech najlepszych czasów zawodnika uzyskanych w tym treningu
Decyzja no 1
12:56 22.06.2024
SessionMini ROK - Trening oficjalny
Competitor#604 Stanisław GRABOWSKI - AWIX Racing Arena
FactUderzenie przed PO 1
Decisionanulowanie czasów podczas treningu oficjalnego
Reason7.6.3.2.7. Za incydent popełniony podczas treningu oficjalnego – anulowanie trzech najlepszych czasów zawodnika uzyskanych w tym treningu