2024 | Karting | ROK CUP POLAND

IV Runda - Słomczyn, 6 - 7 July 2024
Bartosz Czarkowski
Radosław Chrzanowski
Szymon Sudrawski
Logo
Logo
Logo
Logo
Decyzja no 8
13:46 07.07.2024
SessionJunior ROK - Wyścig czwarty
Competitor#188 Oskar HILDEBRAŃSKI - Automobilklub Wielkopolski
FactIncydent PO2
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 7
13:40 07.07.2024
SessionSenior ROK GP - Wyścig czwarty
Competitor#273 Colin WAŻNY - Automobilklub Wschodni w Lublinie
FactBadanie techniczne
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 6
16:24 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig drugi
Competitor#3 Antoni KALBARCZYK - Automobilklub Radomski
FactBadanie techniczne
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 5
15:05 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#19 Igor KNAST - Automobilklub Wielkopolski
FactWyprzedzanie w strefie obowiązywania żółtej flagi - PO2
Decision10 sek.
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2- kara czasowa 10 sekund za wyprzedzanie w strefie obowiązywania żółtej flagi
Decyzja no 4
15:05 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#44 Antoni CZERNIAK - Automobilklub Rzemieślnik
FactWyprzedzanie w strefie obowiązywania żółtej flagi - PO2
Decision10 sek.
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2- kara czasowa 10 sekund za wyprzedzanie w strefie obowiązywania żółtej flagi
Decyzja no 3
15:04 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#12 Leo GIERULA - Moto Sport Racing is Life
FactIncydent PO2
DecisionWykluczenie z wyścigu
Reason7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów.
Decyzja no 2
15:03 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#69 Henryk DOMŻAŁA - Automobilklub Rzemieślnik
Fact
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.20.6 Regulaminu Sportu Kartingowego: (...) Wprowadza się strefę przedstartową na odcinku około 250 m przed linią startu, oznaczoną czerwoną linią w poprzek toru (zaleca się zamontowanie w miejscu linii czerwonej pętli pomiarowej). W strefie tej jakakolwiek zmiana pozycji startowej jest zabroniona pod karą wykluczenia z wyścigu (nie dotyczy startu zatrzymanego).
Decyzja no 1
14:54 06.07.2024
SessionBaby ROK - Wyścig pierwszy
Competitor#3 Antoni KALBARCZYK - Automobilklub Radomski
FactProcedura startowa
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.20.6 Regulaminu Sportu Kartingowego: (...) Wprowadza się strefę przedstartową na odcinku około 250 m przed linią startu, oznaczoną czerwoną linią w poprzek toru (zaleca się zamontowanie w miejscu linii czerwonej pętli pomiarowej). W strefie tej jakakolwiek zmiana pozycji startowej jest zabroniona pod karą wykluczenia z wyścigu (nie dotyczy startu zatrzymanego).