2024 | Karting | ROTAX MAX CHALLENGE POLAND

V Runda - Słomczyn, 13 - 14 July 2024
Michał Fijałkowski
Sebastian Kołakowski
Szymon Sudrawski
Logo
Logo
Logo
Logo
Decyzja no 8
14:12 14.07.2024
SessionSenior Max - Wyścig czwarty
Competitor#333 Victor WOJTAN - Automobilklub Rzemieślnik
FactNieprawidłowe oznakowanie tłumika wlotowego.
DecisionWykluczenie z wyścigu
ReasonZgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów.
Decyzja no 7
13:50 14.07.2024
SessionSenior Max - Wyścig czwarty
Competitor#345 Piotr BOROWCZYK - Automobilklub Cieszyński
FactUderzanie przed PO4.
Decision10 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 6
13:36 14.07.2024
SessionMicro Max - Wyścig czwarty
Competitor#2 Radosław CZERNICKI - Automobilklub Polski
FactNajechanie na tył PO2
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 5
13:35 14.07.2024
SessionMicro Max - Wyścig czwarty
Competitor#14 Leopold LESIEWSKI - Automobilklub Rzemieślnik
FactSkrócenie toru za PO1
Decisionwykluczenie z wyścigu za skócenie trasy
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2. kara wykluczenia z wyścigu za skrócenie trasy powodujące polepszenie pozycji zawodnika lub zmniejszenie dystansu do zawodników poprzedzających.
Decyzja no 4
12:57 14.07.2024
SessionJunior Max - Wyścig czwarty
Competitor#267 Maksymilian LUPA - Automobilklub Rzemieślnik
FactZmiana toru za PO4
Decision+5 sek
ReasonZgodnie z punktem 7.6.2.2. - kara czasowa 5 lub 10 sekund za wielokrotną zmianę kierunku jazdy w celu blokowania innego zawodnika
Decyzja no 3
14:41 13.07.2024
SessionJunior Max - Wyścig pierwszy
Competitor#267 Maksymilian LUPA - Automobilklub Rzemieślnik
FactPO1
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 2
13:53 13.07.2024
SessionJunior Max - Wyścig pierwszy
Competitor#228 Szymon ŁYKOWSKI - Automobilklub Rzemieślnik
FactIncydent PO3/PO4
Decision5 sek
Reasonzgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji
Decyzja no 1
13:10 13.07.2024
SessionMini Max - Trening oficjalny
Competitor#166 Vincent ZARAJCZYK - Automobilklub Rzemieślnik
FactProtokół badania technicznego - nieprawidłowe paliwo
DecisionWykluczenie z zawodów
Reason5.16.1.3 W każdej chwili Sędzia Techniczny może dokonać kontroli mieszanki paliwa z olejem znajdującą się w zbiorniku karta za pomocą przyrządu do kontroli paliwa zaakceptowanego przez GKSK. Kontrola zgodności mieszanki paliwa z olejem polega na porównaniu wskazań przyrządu do kontroli paliwa dla mieszanki wzorcowej paliwa z olejem wykonanej zgodnie z pkt 5.16.1.2.3 i mieszanki paliwa z olejem znajdującej się w zbiorniku karta zawodnika. Mieszanka paliwa z olejem w zbiorniku karta zawodnika spełnia wymagania Regulaminu jeżeli: - Test 1: stała dielektryczna mieści się w granicach ± 3 jednostek w stosunku do wskazań przyrządu do kontroli paliwa dla wzorcowej mieszanki paliwa z olejem. Wynik Testu 1 dla mieszanki paliwa z olejem zawodnika porównuje się z wynikiem Testu 1 dla wzorcowej mieszanki paliwa o zawartości procentowej oleju zadeklarowanej przez zawodnika w Zgłoszeniu sprzętu. - Test 2: przewodność prądu stałego winna wskazywać wartość od 0 do +1. Odczyt większy niż +1 wskazuje na możliwość występowania niedozwolonych dodatków w paliwie. W przypadku stwierdzenia po Treningu Oficjalnym, Wyścigu Kwalifikacyjnym lub Wyścigu Fazy Finałowej używania przez zawodnika mieszanki paliwa z olejem niezgodnej z Regulaminem zostanie on wykluczony z zawodów. Decyzja Sędziego Głównego w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej do GKSK.