2015 | Cross Country | Pozostałe

Zawody Amatorów - Biedrusko, 21 czerwca 2015
Robert Kramer
Mieczysław Kałuża
Paweł Michalski

Amator

17