2015 | Cross Country | Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej V Runda - Biedrusko, 21 czerwca 2015
Robert Kramer
Mieczysław Kałuża
Paweł Michalski

Quad 2K

6

Junior

1

Senior 1

5

Senior 2

9

Masters

9

Quad Open

5

Quad Master

3

Quad Amator

7

Open

15

Quad 4K

2

Amator

17