2017 | Karting | Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży

Klasyfikacje

Klasyfikacje indywidualne
Micro Max
Baby ROK
Mini ROK
Mini Max
Klasyfikacje zespołowe
Micro Max
Baby ROK
Mini ROK
Mini Max