2023 | Karting | Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży

Klasyfikacje

Klasyfikacje indywidualne
Baby ROK
Micro Max
Mini ROK
Mini Max
Klasyfikacje zespołowe
Baby ROK
Micro Max
Mini ROK
Mini Max