Motocross | Zawody rozegrane na torze Sochaczew

Sezon 2015

Sezon 2014

1-21

VI

44

Sezon 2013

Sezon 2012

1-11

XI

113

1-10

VI

133

Sezon 2011

Sezon 2010

Sezon 2009

1-13

VI

71

1-1

V

122

Sezon 2008

1-11

XI

178

Sezon 2007

1-11

XI

mylaps
135

1-9

VI

mylaps
134

1-1

V

109

Sezon 2006

1-3

V

mylaps
102

Sezon 2005

1-11

XI

mylaps
140

1-1

V

27

Sezon 2004

1-1

V

33