Motocross | Zawody rozegrane na torze Svendborg - Denmark