Motocross | Zawody rozegrane na torze Svendborg-Denmark