2006 | Motocross | Puchar PZM

Klasyfikacje

Zawody

1

X

Puchar PZM V Runda

Lipno, 1 października

77

17

IX

74

20

VIII

18

6

VIII

18

23

VII

21

25

VI

17

11

VI

76

4

VI

16

30

IV

17