2012 | Karting | Pozostałe

Klasyfikacje

Klasyfikacje indywidualne
Micro Max
Mini Max
Klasyfikacje zespołowe
Micro Max
Mini Max