2014 | Karting | Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży

Klasyfikacje

Klasyfikacje indywidualne
Micro Max
Mini Max
Mini ROK
E-60
Klasyfikacje zespołowe
Micro Max
Mini Max
Mini ROK
E-60