2016 | Karting | Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży

Klasyfikacje

Klasyfikacje indywidualne
Micro Max
Baby ROK
Mini Max
Mini ROK
Klasyfikacje zespołowe
Micro Max
Baby ROK
Mini Max
Mini ROK